Zobraziť online? Kliknite tu
 

Vážený pán primátor, vážený pán starosta, 

aby sa odpad správne triedil a množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšovalo, najlepšiou cestou je vzdelávať a motivovať obyvateľstvo. Len vďaka obyvateľom sa môže množstvo vyseparovaného odpadu zvyšovať.

V 1. štvrťroku sme Vám poštou zaslali plagáty o správnom triedení.
Touto cestou Vám posielame link na stiahnutie v PDF formáte:
plagát o správnom triedení – papier, sklo, plasty, kovy a nápojové kartóny. Prosím, zabezpečte ich sprístupnenie obyvateľom Vašej obce alebo mesta na Vašej internetovej stránke alebo v miestom periodiku.

Plagát si môžete stiahnuť na stránke:​
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/20/2018-plagat_5-komodit_DViYg_1522146533.pdf

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.
  • ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 
 

Radi by sme Vám oznámili, že slovenskí spotrebitelia a komisia expertov Brand Council programu Slovak Superbrands udelila spoločnosti ENVI - PAK cenu Slovak Business Superbrands 2018.

Titul Superbrands získajú len značky s výnimočnou povesťou – zákazníci si s nimi vždy spájajú významné hodnoty a majú k nim osobný vzťah. 
Spoločnosť ENVI - PAK sa tak zaradila do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie Superbrands je potvrdením kvality a povzbudením pre obchodných partnerov pri ich rozhodnutiach.

 
 

V prípade otázok nás kontaktujte:

E-mail: obce@envipak.sk
ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 7/B • 821 04 Bratislava
www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.zodpovednaspolocnost.sk