Zobraziť online? Kliknite tu
 

Vážený pán primátor, vážený pán starosta, 

aby sa odpad správne triedil, najlepšiou cestou je vzdelávať a motivovať obyvateľstvo, aby sa množstvo vyseparovaného odpadu zvyšovalo.

Touto cestou by sme radi informovali Vašich občanov o tom, čo sa deje s odpadom po vytriedení a vyhodení, ako aj o ceste, ktorú podstúpi vrece, do ktorého sa triedi odpad v domácnostiach.

Článok spolu s ilustračnými obrázkami určený do miestnych periodík prípadne na webstránku Vašej obce či mesta nájdete v prílohe.


Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale: 
   Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.
  • ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
 
 

V prípade otázok nás kontaktujte:

E-mail: obce@envipak.sk
ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 7/B • 821 04 Bratislava
www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.zodpovednaspolocnost.sk